Zpět

O třídě

Tato třída je určena pro děti ve věku pět až šest let a děti s odkladem školní docházky.

Ve třídě probíhá předškolní příprava s důrazem na rozvoj jemné motoriky, rozvoj sluchového rozlišování hlásek, slabik, rozvoj předmatematických dovedností a rozšiřování vědomostí dětí o světě, v němž žijeme.

Ve třídě jsou silné kamarádské vztahy, naším cílem je, aby si děti navzájem pomáhaly, dokázaly spolu spolupracovat. Podporujeme samostatnost dětí při volbě činnosti, při sebeosluze, při péči o třídu. 

Třída je vybavena stavebnicemi, hrami, pomůckami a skládankami vyšší úrovně, která rozvíjí rozumové schopnosti dětí. Tvořivé hry mohou děti hrát ve vybavených koutcích. Velký důraz je kladen na práci s knihou, rozvíjíme u dětí lásku ke knihám a ke čtení. Děti mají k dispozici obrázkové encyklopedie i krásnou literaturu. 

Děti s učitelkami podnikají výpravy do lesa, kte si děti mohou užít pobyt v přírodě, budovat domečky z přírodních materiálů a pozorovat volně žijící zvířata.


Asistent pedagoga (zástup za dlouhodobě nemocnou kolegyni) a hlavní kuchařku

Asistent / asistentka pedagoga Do našeho týmu hledáme k žákům s podpůrnými opatřeními asistentku / asistenta pedagoga Charakteristika Asistent pedagoga spolupracuje při výchovně vzdělávací činnosti…

Více informací

Ježci na plavání 2

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Sovičky na plavání

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací