VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

O třídě

Tato třída je určena pro děti ve věku pět až šest let a děti s odkladem školní docházky.

Ve třídě probíhá předškolní příprava s důrazem na rozvoj jemné motoriky, rozvoj sluchového rozlišování hlásek, slabik, rozvoj předmatematických dovedností a rozšiřování vědomostí dětí o světě, v němž žijeme.

Ve třídě jsou silné kamarádské vztahy, naším cílem je, aby si děti navzájem pomáhaly, dokázaly spolu spolupracovat. Podporujeme samostatnost dětí při volbě činnosti, při sebeosluze, při péči o třídu. 

Třída je vybavena stavebnicemi, hrami, pomůckami a skládankami vyšší úrovně, která rozvíjí rozumové schopnosti dětí. Tvořivé hry mohou děti hrát ve vybavených koutcích. Velký důraz je kladen na práci s knihou, rozvíjíme u dětí lásku ke knihám a ke čtení. Děti mají k dispozici obrázkové encyklopedie i krásnou literaturu. 

Děti s učitelkami podnikají výpravy do lesa, kte si děti mohou užít pobyt v přírodě, budovat domečky z přírodních materiálů a pozorovat volně žijící zvířata.


Informace ohledně rozdělení dětí z důvodu rekonstrukce

Vážení zákonní zástupci, upřesňujeme první, námi sdělenou informaci, kterou jste obdrželi ohledně uzavření MŠ U Cáchovny, z důvodu rekonstrukce a následného rozdělení dětí do náhradních školek  1.mat…

Více informací

Rozloučení se školním rokem

Srdečně Vás zveme na dopoledne plné zábavy dne 12.6. 2024 na Benediktu, kde bude pro děti připraveno plno soutěží a legrace. 

Více informací

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Těšíme se na nové kamarády v příštím roce. Děkujeme za Vaši důvěru. Kolektiv MŠ U CÁCHOVNY. Výsledky přijímacího řízení naleznate zde

Více informací