VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Projekt Rozumíme si

Projekt ROZUMÍME SI není jen sdělení pro veřejnost umístěné na dveřích či vestibulu školy,

Cílem výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. 

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrné personální pozice, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností a spolupráce v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Přehled vybraných aktivit: aktivity plynule navazují na předchozí projekty z roku 2017, 2019, 2021 (Šablony pro MŠ I, II, III). Realizovaný výběr šablon: 

Školní asistent - cílem této aktivity je poskytnout personální podporu ( školního asistenta) mateřské škole. Umožňuje vyzkoušet a poskytnout větší podporu zejména dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ - cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ - cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. 

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA  MOST, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

JE ZAPOJENA

DO OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ

 

NÁZEV PROJEKTU: ROZUMÍME SI

Číslo programu: 02

Číslo výzvy: 02_22_002

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název výzvy: Šablony pro MŠ

Datum zahájení: 1. 9. 2022                    Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2025

 

AKTIVITY, KTERÝMI BUDEME ŠABLONY NAPLŇOVAT:

  • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ MŠ
  • INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 
  • ŠKOLNÍ ASISTENT 


Informace ohledně rozdělení dětí z důvodu rekonstrukce

Vážení zákonní zástupci, upřesňujeme první, námi sdělenou informaci, kterou jste obdrželi ohledně uzavření MŠ U Cáchovny, z důvodu rekonstrukce a následného rozdělení dětí do náhradních školek  1.mat…

Více informací

Rozloučení se školním rokem

Srdečně Vás zveme na dopoledne plné zábavy dne 12.6. 2024 na Benediktu, kde bude pro děti připraveno plno soutěží a legrace. 

Více informací

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Těšíme se na nové kamarády v příštím roce. Děkujeme za Vaši důvěru. Kolektiv MŠ U CÁCHOVNY. Výsledky přijímacího řízení naleznate zde

Více informací