Informace k zápisům více informací
Zavřít
Zpět

Personální obsazení naší školy

 1. třída ČERVENÁ

Pozice učitelky

Zuzana Furiková

Jmenuji se Zuzana, jsem paní učitelkou ve třídě s nejmladšími dětmi. Svým laskavým přístupem se snažím pomoci dětem, zvyknout si na pobyt v naší mateřské školce. Mým cílem je, aby si děti postupně navykly na chod mateřské školky a začlenily se bezproblémově do kolektivu, proto se snažím připravovat činnosti tak, abych jim tento proces, co nejvíce usnadnila. Často ve výuce používám motivační písničky, básničky a říkadla. S dětmi se věnujeme jednoduché dramatizaci, hrajeme krátké pohádky nebo si příběhy společně vymýšlíme, využíváme k tomu nejrůznějších pomůcek.  Do denních činností zapojuji i pohybové hry a hudební činnost.

Helena Bartošová

Jmenuji se Helena a jsem paní učitelka v červené třídě. Jelikož jsem již ve věku babiček dětí, o které se starám, mohu dětem nabídnout onu laskavou babičkovskou náruč a porozumění. Dětem se také snažím kromě vědomostí  a dovedností vštěpovat zásady správného způsobu života, plného porozumění, lásky a citu k sobě i ostatním, a aby si uměly vážit života a chránit naši krásnou planetu Zemi.

 2. třída ŽLUTÁ

Pozice učitelky

Anna Machová DiS.

Jmenuji se Anna a jsem učitelkou a zároveň vedoucí odloučeného pracoviště U Cáchovny a vedu celý tým pedagogických i nepedagogických pracovníků. Účastním se porad vedení a předávám informace všem zaměstnancům. Podporuji týmovou práci všech zaměstnanců a respektuji jejich názory. Mou snahou je  vytvářet v MŠ ovzduší vzájemné důvěry a tolerance a jít tak příkladem dětem. Ráda se učím novým věcem i v oblasti ICT, účastním se vzdělávacích seminářů. Zařazuji do činnosti  tzv. krátké metodické tabletové chvilky – velmi citlivé seznámení dětí s počítačovou technologií. Podnikám s dětmi ekologické vycházky do okolní přírody.

Pavlína Pabištová

Jmenuji se Pavlína a jsem učitelkou na 2.třídě"žluté". Snažím se s dětmi pracovat hravou formou, aby je výchovná činnost bavila. Ve třídě si hrajeme, zpíváme, přednášíme, malujeme. Vedu děti k samostatnosti, aby se naučily spolupracovat a tvořit v kolektivu. Pracuji v naší školce i jako logopedická asistentka, procvičuji s dětmi hravou formou správnou výslovnost v logopedických chvilkách. Při práci s dětmi využívám své dlouholeté zkušenosti v oboru.

 3. třída ZELENÁ

Pozice učitelky

Soňa Kudová

Jmenuji se Soňa, jsem paní učitelkou v zelené třídě, ve třídě Soviček. S dětmi ráda zpívám, hrajeme na klavír, cvičíme při hudbě. Snažím se pracovat tak, aby každé dítě vědělo, že jsem ve třídě pro něj a může se na mě s čímkoliv obrátit. U dětí se snažím více o individuální přístup.  Mým cílem je ve školce vytvářet příjemné, láskyplné prostředí, kde se každý bude cítit bezpečně a přijímaný. Pomáhám dětem objevovat radost z aktivního prožívání a ze zvládání a zdokonalování dovedností z různých oblastí života. Uvědomuji si důležitost předškolního věku pro získávání často celoživotního vztahu k činnostem. Díky kurzu logopedického asistenta se snažím s dětmi hravou formou procvičovat správné vyslovování hlásek.

Květuše Zajícová

Jmenuji se Květa a jsem učitelkou v zelené třídě, ve třídě Soviček.

Monika Krebsová, asistentka pedagoga

Jmenuji se Monika a pracuji s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, snažím se o jejich plynulé zapojení do kolektivu celé mateřské školy. Myým cílem je, aby se každé dítě ve školce cítilo bezpečně, nezávisle na jeho potřebách, aby do školky chodilo s radostí a motivací naučit se něco nového. Proto se snažím dětem v jejich rozvoji trpělivě pomáhat, aby je radost ze zvládnutých aktivit vnitřně motivovala k dalším pokrokům.

 Pozice kuchařky:

Jiřina Koppová

Jmenuji se Jiřina a jsem paní kuchařkou. Pro vaše děti s láskou sestavuji jídelníčky. Věnuji se zdravé výživě a ráda zkouším nové recepty. Snažím se, aby všichni strávníci byli spokojeni a všem chutnalo.

Marie Masárová

Jmenuji se Marie. Jsem kuchařkou a pomáhám s přípravou svačin a obědů.

Pozice úklidu:

O úklid, pořádek a estetičnost prostředí se starají Lenka a Iveta.


MiniTechnohraní 2024

Vážení rodiče,  s radostí Vás zveme na pohádkové MiniTechnohraní, které se bude konat dne 25.5.2023 od 10:00 do 14:30 hod. na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Připravili jsme pro…

Více informací

Besídka pro maminky

Krátke pásmo písní a básní pro maminky, babičky a rodinu. Po krátkém pásmu následovalo wellness pro maminky, pohostrní a posezení.

Více informací

Besídka u Veverek

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací