Informace k zápisům více informací
Zavřít
Zpět

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše školného od 1.9. 2023 činí 600 Kč měsíčně.

Školné neplatí děti, pro které je vzdělávání povinné, tzn. že dítě neplatí od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Úplata za stravování  a školné se hradí  formou měsíční zálohy.

Veškeré informace o způsobu plateb podá  vedoucí odloučeného pracoviště, popř. ekonomka školy.

Vyúčtování stravného se provádí 2 x ročně vždy k 31.8. s výplatou do 30.9.  a 31.12. s výplatou do 31.1. následujícího roku.

Rodiče v hmotné nouzi si mohou požádat o úlevu na školné (každý měsíc musí přinést potvrzení o hmotné nouzi a písemnou žádost a to vždy do 5 dne v měsíci )

Splatnost a úhrada úplaty (školné a stravné) 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do dvacátého dne předchozího kalendářního měsíce a platí se:

  1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
    Na účet školy vedený v Monetě Money Bank Most pod číslem 240466782/0600 s uvedením VS přiděleným mateřskou školou (do poznámky bude uvedeno jméno a příjmení dítěte), každá platba proběhne samostatně
  2. Do pokladny jednotlivých odloučených pracovišť
    K rukám vedoucího OP s uvedením jména dítěte v době od 1. do 20. dne předcházejícího měsíce.

Číslo účtu:
240466782/0600

Variabilní symbol:
Uvádějte vždy variabilní symbol, který Vám byl přidělen mateřskou školou

Pozn. pro příjemce:
Jméno a příjmení dítěte

Stravné

Měsíční výše zálohové platby:

Přesnídávka Přesnídávka a oběd Přesnídávka, oběd, svačina
Dítě do 7 let 240 Kč 800 Kč 1000 Kč
Dítě od 7 let 260 Kč 840 Kč 1100 Kč

Finanční normativy na nákup potravin

Finanční normativy pro skupinu strávníků (uvedeno v Kč)

jídla

2-6 let

7-10 let

snídaně

                                      11,00 Kč

                                      11,00 Kč

Přesnídávka

                                      12,00 Kč

                                      13,00 Kč

oběd

                                       24,00 Kč

                                      25,00 Kč

svačina

                                         9,00 Kč

                                      10,00 Kč

večeře

                                       18,00 Kč

                                      18,00 Kč

nápoj

                                         4,00 Kč

                                        4,00 Kč

 

MiniTechnohraní 2024

Vážení rodiče,  s radostí Vás zveme na pohádkové MiniTechnohraní, které se bude konat dne 25.5.2023 od 10:00 do 14:30 hod. na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Připravili jsme pro…

Více informací

Besídka pro maminky

Krátke pásmo písní a básní pro maminky, babičky a rodinu. Po krátkém pásmu následovalo wellness pro maminky, pohostrní a posezení.

Více informací

Besídka u Veverek

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací