Zpět

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání

Částka pro školní rok 2022/2023 je 528,- Kč měsíčně za jedno dítě.

 Z placení školného jsou osvobozeni: 

  • Předškoláci, kteří mají povinnou předškolní docházku, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
  • Děti rodičů, kteří jsou v situaci hmotné nouze si mohou požádat o úlevu na školné. (Každý měsíc musí přinést potvrzení o hmotné nouzi a písemnou žádost.)
  • Děti v pěstounské péči
  • Děti se zvýšeným príšpěvkem na péči
O snížení měsíční úplaty rozhoduje ředitel v souladu s dalšími předpisy např. v případě přerušení provozu MŠ.

Splatnost a úhrada úplaty (školné a stravné) 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do dvacátého dne předchozího kalendářního měsíce a platí se:

  1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
    Na účet školy s uvedením VS přiděleným mateřskou školou, každou platbu samostatně.
  2. Do pokladny jednotlivých odloučených pracovišť
    K rukám vedoucího OP s uvedením jména dítěte v době od 1. do 20. dne předcházejícího měsíce.

Číslo účtu:
240466782/0600

Variabilní symbol:
Uvádějte vždy variabilní symbol, který Vám byl přidělen mateřskou školou

Pozn. pro příjemce:
Jméno a příjmení dítěte

Stravné

Měsíční výše zálohové platby:

Přesnídávka Přesnídávka a oběd Přesnídávka, oběd, svačina
Dítě do 7 let 240 Kč 8000 Kč 1000 Kč
Dítě od 7 let 260 Kč 840 Kč 1100 Kč

Finanční normativy na nákup potravin

Finanční normativy pro skupinu strávníků (uvedeno v Kč)

jídla

2-6 let

7-10 let

snídaně

                                      11,00 Kč

                                      11,00 Kč

Přesnídávka

                                      12,00 Kč

                                      13,00 Kč

oběd

                                       24,00 Kč

                                      25,00 Kč

svačina

                                         9,00 Kč

                                      10,00 Kč

večeře

                                       18,00 Kč

                                      18,00 Kč

nápoj

                                         4,00 Kč

                                        4,00 Kč

 

Den dětí s Hopsíkem

V pátek jsme s dětmi řádili s Hopsíkem....

Více informací

Výlet na Hněvín

Ve čtvrtek 1.6. nám z důvodu nemoci nevyšla návštěva dopravního hřiště, tak jsme vyrazili na Hněvín......a moc jsme si to užili

Více informací