VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Důležité informace

Organizace provozu MŠ

Provozní doba je od 6:00 hodin do 16:30 hodin pro celodenní docházku. Děti se ráno scházejí v červené třídě, v 7:00 se děti rozcházejí za doprovodu svých pedagogů do jednotlivých tříd. Aktivity po odpolení svačině bývají též sjednocovány do červené třídy. Spojování tříd v dopoleních je maximálně omezeno na výjimečné situace, rodiče o tom budou informováni.

Orientační časový harmonogram vzdělávání:

6:00 - 8:00 scházení dětí, sponntání hry a činnosti dle volby a přání dětí
7:00 děti odcházejí se svou paní učitelkou do své třídy
8:00 - 10:00 individuální a skupinová činnost, pohybové aktivity, cvičení, spontánní a řízené aktivity dle výchovně vzdělávacího programu
8:45 - 9:15 osobní hygiena, svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku
11:45 - 12:15 osobní hygiena, oběd
12:30 - 12:45

předávání dětí po obědě rodičům, přípava k odpočinku, poslech pohádky

12:45 - 14:00

odpočinek dle individuální potřeby

14:20 - 14:30

osobní hygiena, svačina

14:30 - 16:30

zájmová skupinová nebo individuální činnost, spontánní aktivity, rozcházení dětí domů

Po celý den je dodržován pitný režim. Pití je připraveno na stolečku ve třídě, každé dítě má skleničku na svojí značce. Nápoje jsou průběžně doplňovány, děti se mohou kdykoli napít, nebo jsou k tomu vybídnuty. Děti si mají možnost výběru nápoje.

Obvyklý denní režim:

Spontánní hry – uplatňují se od příchodu do školy do odpoleních hodin s prostorem pro individuální činnosti

Řízené činnosti – možnost uplatnění v průběhu celého dne (nejvíce v dopoledních hodinách), jazykové chvilky, individuální činnosti s dětmi se specifickými potřebami apod.

Pohybové aktivity – v průběhu dopoledních činností včetně ranního cvičení, při pobytu venku (školní zahrada, hřiště, tělocvična, příroda) jsou uplatňovány pohybové chvilky

Relaxační činnosti, spánek – podle individuálních potřeb dítěte

Specifické a doplňkové programy:

Bruslení, míčové hry, návštěvy divadla v rámci projektu, výjezdy na eko výlety (spolupráce s OŽP MmM), kulturní vystoupení dětí, účast na výtvarných soutěžích aj.

Organizace těchto aktivit probíhá podle předem naplánovaného časového rozvhu a zadaných pravidel tak, aby nebyly porušeny základní podmínky vzdělávání.

Za příznivého počasí tráví děti při pobytu venku nejméně dvě hodiny (je přínosné prodloužení pobytu venku i v odpoledních hodinách). Vynechání pobytu venku je možné v nepříznivém počasí – silný vítr nebo déšť, mlha, znečištěné ovzduší, teplota pod -100C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

Po obědě probíhá klidový režim respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, s dětmi předškolními a OŠD.

Organizace provozu je vymezena školním a organizačním řádem.

Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci možností dětí s relaxací kdykoli si dítě žádá či je pro něho potřebná.  Je respektováno osobní soukromí dětí. Adaptační proces je otevřen individuálním potřebám dítěte a rodiny. Délka a způsob adaptace se řeší s rodiči individuálně.


Rozlučková svatební párty

Se školním rokem ( a na nějaký čas i s naší školkou) jsme se dnes rozloučili krásnou svatbou nerozlučně " dvojky".....

Více informací

Informace ohledně rozdělení dětí z důvodu rekonstrukce

Vážení zákonní zástupci, upřesňujeme první, námi sdělenou informaci, kterou jste obdrželi ohledně uzavření MŠ U Cáchovny, z důvodu rekonstrukce a následného rozdělení dětí do náhradních školek  1.mat…

Více informací

Rozloučení se školním rokem

Srdečně Vás zveme na dopoledne plné zábavy dne 12.6. 2024 na Benediktu, kde bude pro děti připraveno plno soutěží a legrace. 

Více informací