Zpět

3. třída zelená

Tato třída je určena pro děti ve věku pět až šest let a děti s odkladem školní docházky.

Ve třídě probíhá předškolní příprava s důrazem na rozvoj jemné motoriky, rozvoj sluchového rozlišování hlásek, slabik, rozvoj předmatematických dovedností a rozšiřování vědomostí dětí o světě, v němž žijeme.

Ve třídě jsou silné kamarádské vztahy, naším cílem je, aby si děti navzájem pomáhaly, dokázaly spolu spolupracovat. Podporujeme samostatnost dětí při volbě činnosti, při sebeosluze, při péči o třídu. 

Třída je vybavena stavebnicemi, hrami, pomůckami a skládankami vyšší úrovně, která rozvíjí rozumové schopnosti dětí. Tvořivé hry mohou děti hrát ve vybavených koutcích. Velký důraz je kladen na práci s knihou, rozvíjíme u dětí lásku ke knihám a ke čtení. Děti mají k dispozici obrázkové encyklopedie i krásnou literaturu. 

Děti s učitelkami podnikají výpravy do lesa, kte si děti mohou užít pobyt v

Více informací o třídě


Sovičky pečou svatomartinské rohlíčky

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Podzim u Soviček

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Sovičky na plavání

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

První dny u Soviček

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Více novinek třídyRekonstrukce střechy

V době od 13.11. 2023 do 31.12. 2023 proběhne na naší MŠ rekonstrukce střechy. PROSÍME VŠECHNY O ZVÝŠENOU OPATRNOST PŘI PŘÍCHODU I ODCHODU. Děti ze 3.třídy Soviček budou v náhradních prostorách MŠ ( tělocvična).  Bližší informace obdržíte prostřednictvím třídních učitelek. Děkujeme za pochopení. Kolektiv MŠ Cáchovna.

Více informací

Sovičky pečou svatomartinské rohlíčky

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Vánoční provoz

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že provoz všech našim mateřských škol bude zajištěn do 22.12. 2023 do 16:30 hod. Během vánočních prázdnin, od 27.12 - 29.12., budou mateřské školy UZAVŘENY. Na všechny dětičky se budeme opět těšit v novém roce od úterý 2.1. 2024. Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné, klidné vánoční svátky a v novém roce 2024 mnoho  zdraví, štěstí, lásky a vzájemného pochopení.  Kolektiv MŠ U Cáchovny

Více informací