VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Personální obsazení naší školy

 1. třída ČERVENÁ

Pozice učitelky

Zuzana Furiková

Jmenuji se Zuzana, jsem paní učitelkou ve třídě s nejmladšími dětmi. Svým laskavým přístupem se snažím pomoci dětem, zvyknout si na pobyt v naší mateřské školce. Mým cílem je, aby si děti postupně navykly na chod mateřské školky a začlenily se bezproblémově do kolektivu, proto se snažím připravovat činnosti tak, abych jim tento proces, co nejvíce usnadnila. Často ve výuce používám motivační písničky, básničky a říkadla. S dětmi se věnujeme jednoduché dramatizaci, hrajeme krátké pohádky nebo si příběhy společně vymýšlíme, využíváme k tomu nejrůznějších pomůcek.  Do denních činností zapojuji i pohybové hry a hudební činnost.

Helena Bartošová

Jmenuji se Helena a jsem paní učitelka v červené třídě. Jelikož jsem již ve věku babiček dětí, o které se starám, mohu dětem nabídnout onu laskavou babičkovskou náruč a porozumění. Dětem se také snažím kromě vědomostí  a dovedností vštěpovat zásady správného způsobu života, plného porozumění, lásky a citu k sobě i ostatním, a aby si uměly vážit života a chránit naši krásnou planetu Zemi.

 2. třída ŽLUTÁ

Pozice učitelky

Anna Machová DiS.

Jmenuji se Anna a jsem učitelkou a zároveň vedoucí odloučeného pracoviště U Cáchovny a vedu celý tým pedagogických i nepedagogických pracovníků. Účastním se porad vedení a předávám informace všem zaměstnancům. Podporuji týmovou práci všech zaměstnanců a respektuji jejich názory. Mou snahou je  vytvářet v MŠ ovzduší vzájemné důvěry a tolerance a jít tak příkladem dětem. Ráda se učím novým věcem i v oblasti ICT, účastním se vzdělávacích seminářů. Zařazuji do činnosti  tzv. krátké metodické tabletové chvilky – velmi citlivé seznámení dětí s počítačovou technologií. Podnikám s dětmi ekologické vycházky do okolní přírody.

Pavlína Pabištová

Jmenuji se Pavlína a jsem učitelkou na 2.třídě"žluté". Snažím se s dětmi pracovat hravou formou, aby je výchovná činnost bavila. Ve třídě si hrajeme, zpíváme, přednášíme, malujeme. Vedu děti k samostatnosti, aby se naučily spolupracovat a tvořit v kolektivu. Pracuji v naší školce i jako logopedická asistentka, procvičuji s dětmi hravou formou správnou výslovnost v logopedických chvilkách. Při práci s dětmi využívám své dlouholeté zkušenosti v oboru.

 3. třída ZELENÁ

Pozice učitelky

Soňa Kudová

Jmenuji se Soňa, jsem paní učitelkou v zelené třídě, ve třídě Soviček. S dětmi ráda zpívám, hrajeme na klavír, cvičíme při hudbě. Snažím se pracovat tak, aby každé dítě vědělo, že jsem ve třídě pro něj a může se na mě s čímkoliv obrátit. U dětí se snažím více o individuální přístup.  Mým cílem je ve školce vytvářet příjemné, láskyplné prostředí, kde se každý bude cítit bezpečně a přijímaný. Pomáhám dětem objevovat radost z aktivního prožívání a ze zvládání a zdokonalování dovedností z různých oblastí života. Uvědomuji si důležitost předškolního věku pro získávání často celoživotního vztahu k činnostem. Díky kurzu logopedického asistenta se snažím s dětmi hravou formou procvičovat správné vyslovování hlásek.

Květuše Zajícová

Jmenuji se Květa a jsem učitelkou v zelené třídě, ve třídě Soviček.

Monika Krebsová, asistentka pedagoga

Jmenuji se Monika a pracuji s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, snažím se o jejich plynulé zapojení do kolektivu celé mateřské školy. Myým cílem je, aby se každé dítě ve školce cítilo bezpečně, nezávisle na jeho potřebách, aby do školky chodilo s radostí a motivací naučit se něco nového. Proto se snažím dětem v jejich rozvoji trpělivě pomáhat, aby je radost ze zvládnutých aktivit vnitřně motivovala k dalším pokrokům.

 Pozice kuchařky:

Jiřina Koppová

Jmenuji se Jiřina a jsem paní kuchařkou. Pro vaše děti s láskou sestavuji jídelníčky. Věnuji se zdravé výživě a ráda zkouším nové recepty. Snažím se, aby všichni strávníci byli spokojeni a všem chutnalo.

Marie Masárová

Jmenuji se Marie. Jsem kuchařkou a pomáhám s přípravou svačin a obědů.

Pozice úklidu:

O úklid, pořádek a estetičnost prostředí se starají Lenka a Iveta.


Informace ohledně rozdělení dětí z důvodu rekonstrukce

Vážení zákonní zástupci, upřesňujeme první, námi sdělenou informaci, kterou jste obdrželi ohledně uzavření MŠ U Cáchovny, z důvodu rekonstrukce a následného rozdělení dětí do náhradních školek  1.mat…

Více informací

Rozloučení se školním rokem

Srdečně Vás zveme na dopoledne plné zábavy dne 12.6. 2024 na Benediktu, kde bude pro děti připraveno plno soutěží a legrace. 

Více informací

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Těšíme se na nové kamarády v příštím roce. Děkujeme za Vaši důvěru. Kolektiv MŠ U CÁCHOVNY. Výsledky přijímacího řízení naleznate zde

Více informací