Zpět

O nás

Historie

Naše mateřská škola byla uvedena do provozu v roce 1961. 

Typ školy a její umístění

Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. Je jednopatrová a leží na okraji města v klidné lokalitě. V těsné blízkosti je les, kde tráví naše děti pobyt venku v opravdové přírodě. Les nám nabízí nejen krásné vycházky, ale i velké množství prožitků a zkušeností. Příroda je pro děti nevyčerpatelným zdrojem pro objevy, poznání a vzdělávání.

Objekt je obklopen prostornou zahradou s dostatkem zeleně a hracích prvků podporujících pohybové a výtvarné činnosti dětí. Součástí zahrady je i zahradní domek pro úschovu hraček a nářadí. Zahradu využíváme celoročně pro rozmanité aktivity dětí.

Jsme tu pro vás od 6:00 do 16:30 od pondělí do pátku.

Spolupráce

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče nás mohou kdykoli navštívit. Jsou to naši partneři, kteří nás v našich aktivitách podporují i sponzorskými dary.

Spolupracujeme s 1. ZŠ Svážná a s 7. Základní školou. Často navštěvujeme školu při příležitosti různých vystoupení a společných akcí. V lednu navštěvujeme starší kamarády v první třídě a paní učitelky. Jde se nám pak lépe k zápisu do školy.

MŠ spolupracuje s magistrátem města Mostu. Komunikace mezi školou a zřizovatelem je velmi pozitivní. Naší společnou snahou je zkvalitnění podmínek školy a jejího materiálního zabezpečení.

Spolupracujeme s pedagogickým centrem (další vzdělávání pedagogů), s Městskou policií města Mostu (přednáškové výchovné bloky s ukázkami práce policie) s PČR (výtvarné soutěže), s PPP v Mostě (vyšetření školní zralosti, OŠD), s HC Most a DHK Baníkem Most v rámci pohybových aktivit dětí.

Spolupracujeme také s kulturními zařízeními ve městě, která pořádají pro děti divadelní a hudební představení.

 • MmM (eko akce, kulturní akce, soutěže)
 • PČR, MěP Most (preventivní programy, soutěže)
 • Městská knihovna
 • Městské divadlo Most (spolupráce dle projektu)
 • Umělecké agentury (klauni, fotograf, kouzelník)
 • SPgŠ a VOŠ Most
 • Lesy ČR
 • Technické služby města Most
 • Pedagogická odborná centra - PPP Most, SPC Litvínov
 • Sportovní kluby v Mostě  - HC, DHK
 • Hasiči Most
 • 1. ZŠ Svážná
 • 7. ZŠ Most
 • Středisko volného času
 • Hospic Most
 • Média (TV Most, regionální tisk - Mostecké listy, Deník Mostecka, Učitelské noviny, Informatorium)
 • Sponzoři a přátelé školy

Nedaleko jsou autobusové zastávky Pod Resslem nebo Nemocnice, u školky je v ranních i odpoledních hodinách možnost pohodlně zaparkovat v ulici U Cáchovny.

Vzděláváme děti převážně od tří let, v případě volné kapacity i mladší než tři roky. Staráme se o děti až do začátku školní docházky i o děti s odkladem školní docházky. 


Galerie


Asistent pedagoga (zástup za dlouhodobě nemocnou kolegyni) a hlavní kuchařku

Asistent / asistentka pedagoga Do našeho týmu hledáme k žákům s podpůrnými opatřeními asistentku / asistenta pedagoga Charakteristika Asistent pedagoga spolupracuje při výchovně vzdělávací činnosti…

Více informací

Ježci na plavání 2

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Sovičky na plavání

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací